I SCHOENKNECHT I GRIMM I ARCHITEKTEN I

I DAS ARCHITEKTURBÜRO IM MEDIENHAUS IN STUTTGART I

 

I MÖRIKESTRASSE 67 I 70199 STUTTGART  I

I TEL  0711-5187419-0  I FAX  0711-518419-1 I
I LETZTE BEARBEITUNG I 15.01.2023 I